I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

II. ROZSAH PLATNOSTI

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží v internetovém obchodě Active Paragliding, www.apg.cz, který je provozován dodavatelem:
Martin Grösser, Obránců míru 54, Předměřice nad Labem, dodavatel je evidován na živnostenském úřadě v Hradci Králové, IČ: 612 25 827, DIČ: CZ7109283038. Dodavatel je plátcem DPH.  (“dále jen dodavatel”).

Provozovna:
Active Paragliding, Martin Grösser
Obránců míru 54, Předměřice nad Labem, 503 02

Kontaktní údaje
Telefon: +420 603 909296
Email: info@apg.cz

III. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

Můžete využít jednoho z níže uvedených způsobů objednání zboží:
- prostřednictvím registrace a objednávkového formuláře na našich webových stránkách
- emailem zaslaným přímo na naší emailovou adresu info@apg.cz
- telefonicky na čísle 603 909296

Pro všechny způsoby objednávání jsou společné náležitosti, které musí obsahovat Vaše objednávka:
- identifikace objednavatele (jméno, příjmení), v případě firmy pak její sídlo, IČ a DIČ
- jednoznačný popis objednávaného zboží (typ, velikost, barva, množství a cena za jednotku)
- přesné místo dodání včetně popisného čísla a PSČ
- zvolený způsob úhrady (platba předem bezhotovostním převodem, dobírkou)
- odpovědnou osobu pro převzetí zboží (jméno, příjmení) včetně telefonického spojení

Nejjednodušší pro Vás jistě bude nákup v našem internetovém obchodu. Obchod je navržen tak, aby pro Vás objednávání bylo co nejsnazší a zároveň jsme od Vás získali údaje potřebné pro dodání zboží. Více v odkazu Jak nakupovat.

IV. CENY

Všechny ceny jsou konečné (tzn. s DPH). Zaplatíte pouze cenu výrobku, která je uvedena na našich stránkách. V případě změny kupní ceny u nepotvrzené objednávky je zákazník informován. Zákazník se pak může rozhodnout, zda se změnou souhlasí nebo objednávku zruší. Snažíme se ceny garantovat a změna se děje pouze výjimečně. Ceny jsou platné do odvolání.

V. RECYKLAČNÍ POPLATEK

Dne 13. srpna 2005 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech. Z novely vyplývají povinnosti pro výrobce a prodejce elektrických a elektronických zařízení, které se dále v konečném důsledku dotknou také konečných spotřebitelů.

Smyslem a účelem této novely je především prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení, jakož i snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, jejich opětovným použitím a recyklací. Jde o snahu nezatěžovat životní prostředí nekontrolovaným nebo špatným ukládáním takového odpadu.

Všem výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů s novelou vznikla povinnost finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků, tzv. historického odpadu, financována. Tento finanční příspěvek mají možnost uvádět odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží.

Pro koncové prodejce z toho vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, že ceny zakoupeného zboží zahrnují poplatek za likvidaci historických elektrozařízení. Na prodejních dokladech se tedy objeví zcela nová samostatná položka, která zákazníkům sdělí jaká část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení.

Přehled poplatků za recyklaci elektronických zařízení platný od 1.9.2005:

 

Kategorie     Druhy zboží Poplatek vč. DPH
Telefony      VYSÍLAČKY, telefony, ..  4,- Kč
Malé spotřebiče zařízení pro účely měření – VARIOMETRY, indikace nebo registrace času, .. 10,- Kč
  Kamery, autorádia    videokamery, autorádia, NAVIGAČNÍ SYSTÉMY, GPS, přenosné radiomagnetofony, .. 30,- KčVI. PLATBY ZA ZBOŽÍ

V současnosti nabízíme tyto způsoby plateb za zboží:

Dobírkou (platba v hotovosti při převzetí zboží)
Zboží zaplatíte do rukou dopravce (České pošty) resp. zaměstnance firem, kde lze zboží osobně odebrat. V případě dodávek na Slovensko, zaplatíte cenu zboží v EUR. Přepočet z CZK do EUR se řídí kurzem KB a.s. "valuty nákup", používáme kurz platný v den podání balíku na přepážce České pošty.

Platba bezhotovostním převodem před dodáním zboží

Platbu poukážete před dodáním zboží na náš účet. Variabilní symbol pro platbu obdržíte mailem po dokončení objednávky. Po přijetí platby na náš účet Vám bude zboží obratem odesláno.

Osobní odběr
Zboží zaplatíte hotově při převzetí.
 
VII. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zákazník si může zvolit buď osobní odběr nebo dodání zboží dopravou, kdy je doprava účtována samostatně. Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2 až 5 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. U padákových kluzáků je dodací lhůta 2 – 4 týdny.
 
Osobní odběr
Při osobním odběru si zákazník může převzít zboží v sídle provozovatele na adrese: Obránců míru 54, Předměřice nad Labem, 503 02, nebo dle  domluvy . Jakmile bude zboží připraveno k odběru, bude zákazník informován e-mailem nebo telefonicky a domluví se přesný termín převzetí zboží. Při osobním převzetí je možná úhrada zboží v hotovosti nebo předem převodem.
 
Zaslání zboží
Pokud se zákazník rozhodne pro doručení zboží, využíváme pro dopravu zboží k zákazníkovi služeb České pošty, s.p. Poštovné se řídí platným ceníkem České pošty a pohybuje se v závislosti na velikosti a váze objednávky v cenové relaci 20,- až 300,- Kč za poštovné nebo dobírku. Zboží na dobírku lze zaslat pouze v rámci České a Slovenské republiky. Při zaslání zboží na Slovensko pak příjemce platí v EUR.

VIII.  ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zrušení objednávky ze strany zákazníka
Objednávku můžete zrušit emailem: info@apg.cz nebo telefonicky (603 909296) do chvíle, než budete emailem informováni o odeslání zboží.

Zrušení objednávky ze strany provozovatele
Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- údaje zadané při objednání jsou neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašleme informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že jste již zaplatili část nebo celou částku kupní ceny, bude vám tato částka převedena zpět na váš účet.
 
IX. ZÁRUKA

Záruka na vrácení zboží
V obchodě Active Paragliding poskytujeme našim zákazníkům v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodů. Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží z našeho obchodu, že vám nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Peníze vám budou neprodleně zaslány zpět (bankovním převodem). Tato garance se nevztahuje na objednané padákové kluzáky.

Podmínky pro vrácení peněz:

1. Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
2. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dnů po obdržení zboží.
3. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
4. Vracíme vám pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Knihy zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.

Záruční podmínky
V  obchodě poskytujeme záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

U oprávněných reklamací uplatněných v záruční době se zavazujeme bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady u výrobce.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
- neodborným použitím zařízení
- mechanickým poškozením nebo opotřebením
- živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
- jinými vnějšími vlivy

Délka záruky
U většiny produktů platí standardní zákonná záruční lhůta: 2 roky od data zakoupení.

X. REKLAMACE ZBOŽÍ

Reklamace škod vzniklých při dopravě
Při převzetí zboží (od dopravce, na poště) je zákazník povinen dodané zboží prohlédnout.
V případě zjištění nedostatků, resp. poškození zboží, které bylo způsobeno při dopravě (např. poškrábání zboží v důsledku protržení obalu při dopravě) Vám doporučujeme sepsat s dopravcem (Česká pošta nebo přepravní firma) písemné prohlášení o zjištěných závadách. Zboží v takovém případě můžete odmítnout převzít.

O případných zjištěných závadách nás, prosím, do 3 dnů od data dodávky písemně informujte emailem na info@apg.cz nebo telefonicky na +420 603 909296.

Reklamace vad dodaného výrobku
Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí/rozbalení, v každém případě před jeho prvním použitím. Pokud je zjištěno jakékoliv poškození - zejména mechanické poškození ve formě poškrábání nebo jakákoliv deformace, vyhotoví kupující písemný záznam o poškození a prodávající je povinen dodat jiný bezvadný výrobek nebo poskytnout přiměřenou slevu z dodávky.

Reklamace se vztahuje na závady způsobené vadou materiálu, popřípadě špatnou technologií výroby. Reklamaci nám prosím oznamte nejprve emailem nebo telefonicky. Reklamované zboží poté zašlete na adresu naši provozovny: Active Paragliding, Martin Grösser
Obránců míru 54, Předměřice nad Labem, 503 02. Náklady na zaslání nese zákazník. Na veškeré zboží je poskytována garance 2 roky od data zakoupení  

Pokud bude Vaše reklamace vyřízena kladně, náklady na zaslání Vám budou proplaceny do maximální výše 250,- Kč. Pokud bude reklamace odmítnuta, zboží Vám na Vaše náklady (max. 250 Kč) zašleme zpět.

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů a začíná běžet dnem převzetí zásilky s reklamovaným zbožím naším pracovníkem z rukou dopravce (resp. České pošty).

Reklamované zboží musí být čisté. K reklamaci je nutné předložit kopii dokladu o zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Zásilka rovněž musí obsahovat písemný popis reklamované závady doplněný podpisem zákazníka. Nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení reklamace Vás budeme informovat o způsobu vyřízení reklamace.

Za den uplatnění reklamace se považuje den předání reklamovaného výrobku do rukou dodavatele, resp. den převzetí reklamovaného zboží dodavatelem z rukou přepravce. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná rovněž běžet dnem předání reklamovaného výrobku do rukou dodavatele, resp. dnem převzetí reklamovaného zboží dodavatelem z rukou přepravce.

XI. OCHRANA SPOTŘEBITELE

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu Active Paragliding, dáváte již při registraci souhlas s tím, že údaje o vás a vašich nákupech budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů a norem. Údaje o vašich objednávkách jsou shromažďovány v naší databázi především kvůli zajištění dodávek zboží a vyřizování reklamací.

Vaše data, které uvádíte v našem obchodě jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům.

Vymazání osobních údajů

V případě, že chcete, aby vaše osobní údaje byly z naší databáze zcela odstraněny, zašlete prosím žádost o vymazání osobních údajů na adresu info@apg.cz. Vaše osobní údaje budou neprodleně z databáze odstraněny. V případě dalšího nákupu budete muset vytvořit zcela nový zákaznický účet.

Zasílání informací – mailing
Pro naše zákazníky připravujeme pravidelně e-mailovou nabídku zajímavých a výhodných nákupů v našem obchodě. Tyto informativní emaily Vám přinášejí vždy aktuální informace o slevách, reklamních akcích a soutěžích.

Podle zákona č. 480/2004 , který vstoupil v platnost dne 7.9.2004 je v současné době nutné mít váš prokazatelný souhlas se zasíláním hromadných informativních e-mailů. Z tohoto důvodu vám ihned po registraci v našem internetovém obchodě bude zaslána e-mailem informace, která vás na tuto skutečnost upozorňuje.

Pokud s odběrem nabídkových e-mailů budete souhlasit, odpovězte nám na tento e-mail. Pro vaše zařazení do databáze odběratelů nabídkových e-mailu postačí prostá odpověď, není třeba dopisovat žádný text do předmětu ani těla e-mailu. Pokud na tento e-mail neodpovíte bude zasílání nabídkových emailu na vaši emailovou adresu okamžitě zastaveno.

 

Chceš zažít pořádnej úlet? ... máme řešenískypower Sbor létajících horalů SKY paragliders

kurzy | výjezdy za létáním | kalendář | přihláška | tandemové lety | kontakt | galerie | HELMY | kluzáky | záložní padáky | sedačky | kontakt | dárkový balíček

Seznam | Google | APG | SKY | Aukro | Texpema | Idos | Počasí | Mapy | Centrum | IDNES | Klikni | Rajče | Yahoo | YouTube | Atlas